Välkommen till Hembygdsgården Gammeltomten i Loos

loggo gammeltomten

Evenemang
Pellasgården 2020

På gång!

Angeltävling!

Anmälan görs till Ylva Berglund på nummer 070-6566493

2020

7 Mars Angeltävling 8-12

Anmälan till Ylva Berglund 070-6566493

250 kr per lag

30 April Valborgsfirande INSTÄLLT

6 juni Nationaldagsfirande

7-9 Spelmansstämma på Gammeltomtens Camping i Loos INSTÄLLT

19 Juni Midsommarfirande INSTÄLLT

11 Juli Dans INSTÄLLT

19 Juli Hembygdsfest INSTÄLLT

28 Nov Julmarknad 12-16 Eventuellt

En tradionell julmarknad som erbjuder diverse hantverk såsom träslöjd

och hemstickad strumpor och vantar, ljus, glögg, sylt, hemlagat godis m.m.

Inne på Pellasgården kan man avnjuta en god tallrik gröt med skinkmacka,

ute på logen bjuds det på glögg och här kan du även köpa dig en korv.

Varmt välkomna !Stugor finns att hyra.

Kontakt Loos Hembygdsförening 070-2357706 eller Håkan 076-2408347


... glöm inte att ta med instrument...

Frågor Ring Åke Persson 070-652-46-18Alla är varmt välkomna!

--

 

Pellasgårdens Servering
Pellasgården har samlings/serveringslokaler som rymmer drygt 60 personer.
Sen 60-talet har mången gäst serverats fika och andra rätter, i de gamla verifikationerna kan man bl.a. läsa att 200 korvbröd kostade 24kr att köpa in, medan 10kg socker kostade14,60,
elräkningen låg på ca 50kr/kvartal inkl den 7% (!) elskatten.

Lokalen används till bröllop, bemärkelsedagar, föreningsaktiviteter och under div. tillställningar, fester och dans som servering serveringen har ett rymligt kök med det mesta kan man önska i utrustningsväg.

Tidigare somrar har Hembygdsföreningen drivit kafé i lokalen,
vilken föreningen hoppas att detta kommer att återuppstå i privat regi.

Kan hyras av privatpersoner, företag och föreningar för 500kr/dag inkl. tillgång till kök.
Pellasgårdens servering

 

Pellasgårdens Museum
museum gif  Loos Hembygdsförening, den 28 Augusti 1937 tillsattes en interimstyrelse för bildandet av en hembygdsförening, den 5:e December samma år bildades föreningen.

1940 valdes en dräktkommitté för "anskaffandet av förslag till Losdräkt" och 1958 invigdes densamma.
4/8 1959 skriver hembygdföreningen till Gävleborgs Läns Hushållssällskap på slottet i Gävle att det tagit fyra år "att ta fram den dräkt som nu blivit Los sockens, och som så välvilligt mottagits och accepterats av sockenborna", brevet avslutat med "Eftervärlden får döma om vi skulle förfarit annorlunda" redan tidigare i material finns uppgifter om lån till vävgarn till Los dräkt som ska återbetalas och då omnämns den som den kvinnliga dräkten, så det kan vara så att den manliga dräkten togs fram tidigare alternativt att dräkten/dräkterna modifierades och man på det sättet kan förklara den orimligt långa tid (1940-1958) det tog att få fram en dräkt.

Enligt köpebrev så köptes Kahlmetertomten den 17 Juni 1942 av köpman/källarmästare Folke Mellgren för 2500kr, 2500kr på den tiden motsvarar ungefär 47 600kr i dag enligt Kungliga Myntkabinettets hemsida.  500kr skänktes av en sentida släkting till "vår" Loos-Kahlmeter nämligen Docent Gunnar Kahlmeter, 500kr anslogs av Los kommunalfullmäktige och resterande belopp har hembygdföreningen
lånat upp från Los-legokassa (1000kr) och tagit 500kr ur egen kassa enligt brev per den 8 & 9 Maj 1942.
 
Huvudbyggnaden "Pellas" var tidigare arrendeställe och stod tidigare i byn Karlsberg
(tidigare adress Karlsberg 3)
strax söder om Loos.

Byggnaden inköptes 1963 och flyttades till Loos,  en omfattande upprustning inleddes 1965 med bl.a.
400 timmars målning. 1966 installerades VVS. 1967 gjordes bland annat taken om.
Renoveringen gjordes med anslag från Los Jordägare, Bergvik och ALA AB, Korsnäs-Marma AB,
Ström-Ljusne AB, AB Iggesundsbruk, Domänverket, Los Kommun och Los Konsum.

Nedervåningen används som samlings/serveringslokaler och övervåningen som museum.

Pellasgårdens Museum invigt 1967,  innehåller saker från stenåldern fram till nutid, och utställningarna belyser Loos sockens historia med alltifrån förhistoriska fynd till kolonisationen av finnarna, gruvdriften, glasbruket samt jakt och fiske, som alltid varit nödvändigt för folket i finnskogen, allt funnet i Loos med omnejd.

Öppet för guidad tur efter överenskommelse.

 

Gammeltomtens Stora Loge
Stora logen i två våningar är flyttad till Gammeltomten från Huskölen utanför Kårböle.
Huskölen tillhör Ytterhogdals socken i Jämtlands Län.
Byggnaden köptes av Per Jonsson för 7 000kr 16 Feb och flyttades till Loos 1971.

Logen har under generationer används vid danser, teater och andra uppträdanden.

Logen har scen och ett stort dansgolv.

Logen används också vintertid för den årliga Julmarknaden.

Logen ligger vackert inramad av Kyrkbytjärnen i bakgrunden.

Kan hyras av privatpersoner, företag och föreningar för 400kr/dag.
danslogen 

 

Gammeltomtens Össjöloge Uteservering och Pub
uteservering  Gammeltomtens uteservering och pub Össjölogen.

Flyttades till Loos från Össjön, enligt Styrelsens verksamhetsberättelse 18 Maj 1959 - 18 Maj1960 så har Össjölogen som man fått som gåva av Bergvik och ALA AB uppförts under verksamhetsåret.

Det framgår också av ett brev per den 10/12 1958 från Bergvik och ALA AB att bolaget som gåva överlämnar "den omskrivna logbyggnaden på fastigheten Össjön 2:1 under förutsättning att den uppförs på "Gammeltomten" i Los". Logen rivs i April 1959 av Rune Gustavsson, Nils Nilsson och Evert Olsson,
som var och en jobbade 25,5 timme á 5 kronor och 50 öre.

Uteserveringen rymmer såväl servering för 30-tal personer som ett litet ovanligt "orkesterdike" som i denna lokal faktiskt är placerad i taket.

Kan hyras av privatpersoner, företag och föreningar för 300kr/dag.

 

Gammeltomtens Friluftsscen
Gammeltomtens friluftsscen har varit plats för bl.a. skådespelet Kahlmeterspelen
som också finns som film, senast visad på Loos Bibliotek under Loosveckan 2013.

Byggnaden är uppförd på plats i gammal stil 1997.
friluftsscen 

 

Gammeltomtens Myrtäktslada
myrtäcktslada Gammeltomtens myrtäktslada, flyttad till Loos från Karsvall.

 

Gammeltomtens Myrladåskoja
Gammeltomtens myrladåskoja, flyttad till Loos från Ladmyråsen,  som ligger mellan Össjön och Hästskovallen.

Byggnaden revs av Olof K. Olsson från Karlsfors, enligt räkning daterad 30/4 1968 och flyttades 1968 enligt räkning daterad 30/11 1968 av Ragnar Granqvist till Loos.

Bergvik och ALA AB överlät byggnaden till Los- Hamra Hembygdsförening 1967 genom förvaltaren Erland Seliberg enligt styrelsesammanträde 30 Maj 1967.

Skogsarbetarkoja för 16 man som sov i lårarna runt den öppna elden.

Används regelbundet av hembygdföreningen att göra Kolbullar i vid större tillställningar.
ladmyråskoja 

Gammeltomtens Fäbodstuga
stuga 1  Gammeltomtens fäbodstuga flyttad till Loos
från Kämpesvallen.

Enligt brev 15/11-1956 från Bergvik och Ala AB ställt till Los- Hamra Hembygdsförening skänks fäbodstuga som gåva till hembygdsföreningen genom förvaltaren Seliberg.

Enligt inventering 1985 är "...vallstuga från Kämpebergsvallen..." byggd 1850 och enligt Styrelsens årsberättelse 11 Maj 1957 - 20 Maj 1958 punkt 6 uppförd under verksamhetsåret.

 

Gammeltomtens Fäbodladugård
Gammeltomtens fäbodladugård "Sommarfäx".

Byggnaden flyttad till Loos från Kämpebergsvallen,  enligt Styrelsens årsberättelse
19 Mars 1956 - 11 Maj 1957 punkt 6 där det berättas att "Den inköpt en fäbodladugård på Kämpebergsvallen för 50 kronor" och även enligt Styrelsens årsberättelse nästkommande år
11 Maj 1957 - 20 Maj 1958 punkt 6 så benämns byggnaden och (det är lite oklart) om det tillslut
blev en gåva eller om den såldes för tidigare nämnda 50kr av Olov Olsson i "Pers"
(gård ovanför Loos Koboltgruva).
stuga 2 

 

Gammeltomtens Härbre
stuga 3  Gammeltomtens härbre.

Flyttad till Gammeltomten från gården Fritses (ca 200-300 meter norr om Gammeltomten) ca 1995.


 

Gammeltomtens Härbre
Gammeltomtens härbre.

Byggnaden flyttades från Los Kommuns mark i byn  Tenskog söder om Loos 1956 enligt sammanträdesprotokoll Los Kommunalnämnd 16/10-1956 som där beslutar att härbret
ska vara en gåva till hembygdsföreningen.

Troligen uppförs byggnaden inte förrän mellan 1957-58 då det i Styrelsens årsberättelse 11 Maj 1957
- 20 Maj 1958 punkt 6 "På tomten har uppförts ett härbre från Tenskog med årtalet 1846 inristat".

Byggnaden är daterad 1846 enligt tidigare nämnd inristning.
stuga 4 

 

Gammeltomtens Visthusbod
stuga 5  Loos äldsta bevarade byggnad är en visthusbod från 1614.

Flyttades till Gammeltomten från byn Tenskog söder om Loos.

Byggnaden är en gåva av Stina Zackrisson (född Viktorén).

Enligt Styrelsens årsberättelse 19 Mars1956 - 11 Maj 1957 har ett "mindre förrådshus från Tenskog" uppförts på tomten (Gammeltomten).

Enligt Protokoll vid extra årsmöte 11 Okt 1956 kommer boden först från Agust Viktoréns tomt i Tenskog,
den köptes 1892 av Per Olsson i Tenskog som sen ger den till då fröken Stina Viktorén.

 

Gammeltomtens Lada
Gammeltomtens lada. stuga 6 

 

Gammeltomtens Loftbod
stuga 7  Gammeltomtens loftbod (Svalgångsbod).

Enligt uppgift från 1783-1789 men den misstänks vara äldre p.g.a. byggnadsstilen, flyttades till Gammeltomten från Rullbo enligt styrelsens berättelse för året 26 Nov 1955 -18 Mars 1956.

 

Gammeltomtens Kahlmeters Källarruin
Gammeltomtens källarruin.

Detta är den enda byggnadkonstruktionen som återstår från
Kahlmeter
s herrgård (också kallad Kahlmeters gruvgård).
källarruin

 

Gammeltomtens Lada
Ladan Gammeltomtens lada.

Troligen uppförd på 1800-talet flyttades till Loos innan 1973.

 

Gammeltomtens Korvkiosk
Gammeltomtens korvkiosk.

Används oftast som korvkiosk och försäljning av lotter.

Byggd på plats i modern tid.
stuga 8 

 

Gammeltomtens Entréer
entreer  Gammeltomtens entréer, båda byggda på plats.

Norra entrén till höger, infart Kalmetervägen
(felstavat av Vägverket/Transportstyrelsen då det ska vara "Kahlmeter").
 
Södra entrén till vänster, infart Gammeltomtsvägen där stora parkeringen ligger.

 

Gammeltomtens Släde
Gammeltomtens slädar.

Tak över körredskapet uppfört på plats under 1990-talet.

Under sommaren 1987 kom slädarna från Frits Johanssons sterbhus.
släde 

 

Gammeltomtens Bakstuga
bakstuga   Gammeltomtens bakstuga.

Uppförd på plats 1988.

Bakstuga har en stor stenugn som kan användas till bak av tunnbröd, glödhoppor och t.ex. pizza.

Kan hyras av privatpersoner, företag och föreningar för 250kr/dag inkl. tillgång till ved.

Ring Loos Campings reception för bokning och information.

 

Gammeltomtens Servicebyggnader - Reception och Vävstuga
Gammeltomtens reception och vävstuga.

Vävstugan kan hyras av privatpersoner, ring för information.

Här sitter oftast även Loos bygderåds serviceman Mån-Tors. kl 8-12
se Serviceman

Här håller även div. föreningar styrelsemöten.
reception 

 

Gammeltomtens Båthus
Båthus Gammeltomtens båthus.

Byggd på plats i samband med timringskurs på 1990-talet.

 

Gammeltomtens Dundramskoja
Gammeltomtens "Dundramskojan".

Skogsarbetarkoja, nu mer flyttad till Loos Camping 1988

Renoverad för att användas som 6-bäddars uthyrningsstuga.
Dundramskojan

 

Gammeltomtens Rök
Rök Gammeltomtens rök.

Byggd på plats för rökning av kött.

 

Gammeltomtens Gapskjul
Gammeltomtens gapskjul.

Byggd på plats i samband med timringskurs på 1990-talet.
gapskjul 

 

Gammeltomtens Servicebyggnader - Toaletter
toaletter  Gammeltomtens toaletter.

Toalettbyggnad, uppförd på plats ca 2005, det finns även fler i Loos Campings servicebyggnad
med handikappanpassning.

 

Gammeltomtens Flygfoto
Flygfoto över Gammeltomten i samband med festligheter längre tillbaka i tiden.

Källor för bildtexter på denna sida:
*Underhålls- och åtgärdsprogram, Los Hembygdsgård,
DNR 2684/310 Länsmuseet Gävleborg.
*Hembygdsgårdar i Gästrikland och Hälsingland, Gävle 1989.
*Historik över Los Socken, Los Hembygdsförening (okänt årtal).
*Loos Hembygdsförening reklamblad uppskattningsvis från 1988.
*Los Koboltgruvor, Bo Nilsson (okänt årtal efter 1992)
*Losflaskans historia av Los kvinnolag, 1992/2001 ISBN 91-87688-14-X
*Kyrkbyn genom 100 år, artikel "Hembygdsföreningen" av Torsten Hallstensson,
studiecirkel i Los 1980 Vuxenskolan. 
* "Trivs i hälsingland...fem semestervänliga kommuner i Västra Hälsingland"
utgiven av Ljusdalsregionens Näringsråd 1964, Ljusdals Tidnings Tryckeri AB.
* Och div. verifikat ur hembygdföreningens bokföring och årsberättelser.
flygfoto 

åter tomten

Foton & Bearbetning Robin Lundqvist
Copyright © Loos Hembygdsförening 2013