Loos hembygdsförening

Den 28:e augusti 1937 bildades en interimstyrelse för en hembygdsförening, och den 5:e samma år bildades föreningen.