Styrelse

Loos Hembygdsförenings styrelse 2022
Ordförande: Jan-Åke Karlsson telefon 073-803 65 85
Kassör: Christina Hallstensson
Övriga: Karina Wexell, Robert Fors, Arne Hallstensson, Arne Möller, Evy Hallstensson.

Foto: Elitsa Hallqvist